Strategisk Vägledning

Vad är skyddsvärt i din verksamhet?

All säkerhetsanalys utgår från det som är skyddsvärt och inleds med en identifiering av det skyddsvärda. Bäst förutsättningar för identifiering av det skyddsvärda har befattningshavare som tjänstgör i verksamheten. Det är dessa personer som bäst känner till vad som är viktigt i organisationen och vad som är känsligt för störningar.

Vår idé bygger på att utveckla den inneboende förmåga som redan finns i din verksamhet genom att:

  • identifiera verksamhetskritiska risker och flöden
  • verifiera organisation och beslutsfattande i din verksamhet
  • etablera medvetenhet och förståelse för hur man, i din verksamhet, kan använda befintlig organisation och förmåga att hantera kritiska händelser och situationer utan att ändra invanda ramar och processer mer än nödvändigt
  • skapa bestående förmåga och självförtroende genom att visa att vi kan, genom att träna organisationen

FSD Resiliens erbjuder strategisk och operativ stöttning i säkerhetsrelaterade frågor i er verksamhet. Arbetet sker kontinuerligt i tätt samarbete med exempelvis er säkerhetschef där vi ger konsultation och beslutsstöd för vidare hantering tillsammans med ledningsgrupp eller VD.

© Fire Safety Design Resiliens AB