Klimat och hållbarhet

Öka lönsamheten för ditt företag med klimatberäkningar

Klimat och hållbarhet är en global angelägenhet som berör oss alla. Flera verksamheter omfattas idag av kraven på hållbarhetsredovisning men oavsett finns det fördelar med att se över ert klimatavtryck. Med hjälp av klimatberäkningar kan vi på FSD Resiliens analysera hur er verksamhet påverkar miljön och utifrån det hjälpa er att minska era utsläpp och effektivisera ert hållbarhetsarbete.

 

Vi erbjuder klimatredovisningar enligt GHG-protokollet. GHG-protokollet är en global standard för mätning, beräkning och redovisning av utsläpp som driver på växthuseffekten. Vid beräkningar enligt GHG-protokollet tas hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp.

© Fire Safety Design Resiliens AB