KARRIÄR

Vill du vara med i FSD:s team och utveckla våra kunders Resiliensförmåga?

Fire Safety Design Resiliens AB ingår i FSD:koncernen med drygt 60 medarbetare, där flertalet är utbildade inom Brand- och Riskhantering. Bolaget ger bland annat stöd åt verksamheter i det dagliga arbetet där affärskritiska processer studeras med ett risk- och sårbarhetstänk. Vi bedömer hur resilient ett företag är vid extraordinära händelser utifrån ett omvärldsperspektiv. Resiliens arbetar utifrån uppfattningen att trygghet och säkerhet utgår från människors värderingar, attityder och beteenden där mervärde skapas såväl genom organisatoriska som tekniska lösningar inom områdena Fysisk Säkerhet, Personsäkerhet, Informationssäkerhet och Klimat- och hållbarhet. Arbetssättet och metodtänket utgår från FSD:s säkerhetskultur sedan 1977.

Vi söker dig med följande förmågor:

  • affärsdriven konsult med vana att leda och driva projekt tillsammans med kund och projektteam.
  • har förståelse för affärsetik och affärsmannaskap
  • är god kommunikatör och brobyggare med fokus på kundens behovsbild
  • har vana att arbeta med sälj- och kundansvar
  • har minst sex års arbetslivserfarenhet från risk- eller säkerhetsarbete (heltid).
  • har minst tre års arbetslivserfarenhet i ledande befattning alternativt funktionsansvar (risk eller säkerhetsområde).
  • har god förståelse för tillämpbara lagar och riktlinjer från myndigheter
  • erfarenhet att arbeta med Säkerhetsskyddsanalyser är meriterande
  • vana att leda stabsmetodikutbildning till verksamheter är meriterande

 

Välkommen med din ansökan!

TOMMY WÅGSÄTER – VD

tommy.wagsater@fsd.se

© Fire Safety Design Resiliens AB