Fysisk säkerhet

Bedriver du skyddsvärd verksamhet?

Fysisk säkerhet utgår från byggnadens säkerhetsutmaningar, där bland annat skalskydd, inpassering, flöden samt inom- och utomhusmiljö undersöks ur ett säkerhetsperspektiv.

FSD studerar bland annat tillträdesbegränsning som ska förebygga att obehöriga inte får tillträde till platser eller utrymmen där skyddsvärd verksamhet bedrivs eller har tillgång till sekretessbelagda uppgifter. Tillträdesbegränsningen ska även förebygga att stöldbegärlig eller av annan anledning skyddsvärd utrustning stjäls eller förstörs (Försvarsmakten, 2015) (Säkerhetspolisen, 2010).

Tillträdesbegränsningen kan delas in i:

  • Förvarning – Exempelvis kameraövervakning, sensorer och larm
  • Fördröjning – Exempelvis stängsel
  • Hindrande – Exempelvis en kombination av teknik genom stängsel och personell utryckning för kontroll och åtgärd

© Fire Safety Design Resiliens AB