FSD Resiliens

”Vi stöttar er i en alltmer oförutsägbar omvärld!"

Fire Safety Design Resiliens AB startades 2018 och ingår i FSD:koncernen med drygt 60 medarbetare, där flertalet är utbildade inom Brand- och Riskhantering. Bolaget ger bland annat stöd åt verksamheter i det dagliga arbetet där affärskritiska processer studeras med ett risk- och sårbarhetstänk. Vi bedömer hur resilient ett företag är vid extraordinära händelser utifrån ett omvärldsperspektiv. Arbetssättet och metodtänket utgår från FSD:s säkerhetskultur sedan 1977.

Resiliens är ett mått på ett företags eller organisations förmåga att återta sin produktion eller service till sina kunder efter att ha utsatts för någon form av allvarliga problem – oavsett vad. FSD Resiliens hjälper dig att ta kontroll över riskerna och hantera det oförutsedda.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi tjänster inom Fysisk säkerhet, Personsäkerhet, Informationssäkerhet samt Klimat och Hållbarhet.


Samarbetspartners


Tjänsteområden

© Fire Safety Design Resiliens AB